Bộ gậy Titleist 90%

BGTC

40,000,000 VND

Bộ gậy Titleist cond 90%: Driver, Gỗ 3, Rescue ; Iron 5,6,7,8,9,P ; Chip 52,56 và Putter ( chưa bao gồm túi )